SANGCHAN SHOP

“แสงจันทร์” เกิดจากความชื่นชอบผ้าไทย และต้องการที่จะยกระดับเสื้อผ้าไทยสำเร็จรูป ให้มีความเข้าถึงง่าย เหมาะกับทุกช่วงวัย จึงดีไซน์ชุดผ้าไทยให้ออกมาทันสมัยและสวยงาม

สามารถใส่ไปทำงาน หรือไปเที่ยวได้อย่างไม่ขัดเขิน